Quầy thuốc số 5 – Mai Thị Huyền

Quầy thuốc số 5 – Mai Thị Huyền

Đội 4 Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định