Quầy thuốc Minh Nhài

Quầy thuốc Minh Nhài

Khu 2, TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định