Quầy thuốc Mai Quế

Quầy thuốc Mai Quế

Xóm 7, Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định