Quầy thuốc trung tâm huyện Lắk

Quầy thuốc trung tâm huyện Lắk

08 Nơ Trang Long, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, Tỉnh Đắk Lắk