Quầy thuốc Tây – Nguyễn Thị Yến

Quầy thuốc Tây – Nguyễn Thị Yến

Ngã ba Voi, Xã Kỳ Phong, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh