Quầy thuốc số 58 Phúc An

Quầy thuốc số 58 Phúc An

806 Trần Phú, Xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng