Quầy thuốc số 46

Quầy thuốc số 46

Chợ Ea Pôk, Thị trấn Ea Pôk, Huyện Cư M’Gar, Tỉnh Đắk Lắk