Quầy thuốc số 21

Quầy thuốc số 21

584 Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng