Quầy thuốc số 19

Quầy thuốc số 19

987 QL20, Xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng