Quầy thuốc Nguyễn Thị Hưng

Quầy thuốc Nguyễn Thị Hưng

Số 1 Đường Trần Muông, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh