Quầy thuốc Mỹ Linh

Quầy thuốc Mỹ Linh

Thôn Ninh Hòa, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng