Quầy thuốc Minh Triết

Quầy thuốc Minh Triết

Thôn 2A, Xã Ea M’nang, Huyện Cư M’Gar, Tỉnh Đắk Lắk