Quầy thuốc Băng Xuân

Quầy thuốc Băng Xuân

Chợ Quỳnh Tân, Thị trấn Buôn Trấp, Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk