Quầy thuốc An Khang

Quầy thuốc An Khang

Thôn Hưng Mỹ, Xã Cẩm Thành , Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh