Quầy thuốc 37

Quầy thuốc 37

179 Quốc lộ 20, Xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng