Nhà thuốc Tiến Lĩnh

Nhà thuốc Tiến Lĩnh

Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh