Nhà Thuốc Thuỷ Hà

Nhà Thuốc Thuỷ Hà

Khối 13, Thị Trấn Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh