Nhà thuốc Thành Sen 1

Nhà thuốc Thành Sen 1

Số 29 Đường Hàm Nghi, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh