Nhà thuốc Phạm Ngọc Thạch

Nhà thuốc Phạm Ngọc Thạch

04 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng