Nhà thuốc Minh Hải

Nhà thuốc Minh Hải

200 Lê Lợi, Tổ dân phố 2, Thị trấn Đạ M’ri, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng