Nhà thuốc Kim Hằng

Nhà thuốc Kim Hằng

65 Quang Trung, Phường 9, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng