Nhà thuốc Bình Minh

Nhà thuốc Bình Minh

Thôn Nam Hòa, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk