Quầy thuốc Trà My

Quầy thuốc Trà My

21/5 Thanh Sơn 2A, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh BRVT