Quầy thuốc Thùy Trang

Quầy thuốc Thùy Trang

Thôn Tiến Hòa, Xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận