Quầy thuốc Thanh Luân

Quầy thuốc Thanh Luân

Khu phố Tân Thành, Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận