Quầy thuốc Tâm Đức

Quầy thuốc Tâm Đức

36 Lê Lợi, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT