Quầy thuốc Tâm An

Quầy thuốc Tâm An

Khu phố 1, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận