Quầy thuốc Nguyễn Loan 2

Quầy thuốc Nguyễn Loan 2

274 Võ Thị Sáu, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh BRVT