Quầy thuốc Lâm Loan

Quầy thuốc Lâm Loan

Thôn Tây Lạc, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai