Quầy thuốc Khang Nguyên

Quầy thuốc Khang Nguyên

754 Khu phố Minh An, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang