Quầy thuốc Hồng Phúc

Quầy thuốc Hồng Phúc

Thôn 4, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận