Quầy thuốc 167

Quầy thuốc 167

62 Ngô Gia Tự, Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận