Quầy thuốc 1368

Quầy thuốc 1368

Xã Tân Phong, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre