Nhà thuốc Thuận Hòa Đường

Nhà thuốc Thuận Hòa Đường

48 đường 30/4, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre (Chợ Ba Tri)