Nhà thuốc Thanh Phương

Nhà thuốc Thanh Phương

1586 Ấp Phước Hòa, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang