Nhà thuốc Tế Nam Đường

Nhà thuốc Tế Nam Đường

Khu phố 2, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre