Nhà thuốc Lý Nhã

Nhà thuốc Lý Nhã

80/2 Nguyễn Huệ, Phường 4, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre