Nhà thuốc Lý Gia 2

Nhà thuốc Lý Gia 2

Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre