Nhà thuốc Lý Gia 1

Nhà thuốc Lý Gia 1

Xã Định Trung, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre