Quầy thuốc số 68

Quầy thuốc số 68

Ngã Tư thị Trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn