Quầy thuốc số 54

Quầy thuốc số 54

Thôn Đông Giao, xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương