Quầy thuốc Số 27

Quầy thuốc Số 27

66 Đường Bờ Sông, Thị Trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn