Quầy thuốc Số 1

Quầy thuốc Số 1

Tổ 5, Đường Hùng Vương, TT Bát Xát, Bát Xát, Lào Cai