Quầy Thuốc An Bình

Quầy Thuốc An Bình

Cổng Bệnh Viện Huyện Thủy Nguyên, Thủy Nguyên, Hải Phòng