Nhà Thuốc Huy Định

Nhà Thuốc Huy Định

52 A Trần Đăng Ninh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn