Nhà thuốc Hương Giang 2

Nhà thuốc Hương Giang 2

317B Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng