Nhà Thuốc Gia Huy

Nhà Thuốc Gia Huy

176 Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn