Nhà thuốc 110

Nhà thuốc 110

110 Trần Tất Văn, Quận Kiến An, Hải Phòng