Nhà thuốc 11

Nhà thuốc 11

11D22 Nguyễn Bính, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng