DS Nguyễn Thị Thùy Dung- Phó Khoa Dược BV Bắc Thăng Long

DS Nguyễn Thị Thùy Dung- Phó Khoa Dược BV Bắc Thăng Long

Tân Tiến Trù Hữu, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang